czwartek, 2 lutego 2012

Sceptykom idei dedykuję.

U profesora Rybińskiego na blogu, na który można się przenieść klikając tu, pojawiła się spora grupa komentatorów, których określiłbym jako sceptyków idei. Osoby te, w przeważającej większości kontestują znaczenie lub rolę idei w kształtowaniu realnej rzeczywistości tej 3ciej planety licząc od najbliższego słońca.

To właśnie dla nich dedykowana jest ten film, a w szczególności jego pointa:

za: http://www.ronpaul.pl/

która w oryginale brzmi: “Ideas are very important to the shaping of society. In fact, they are more powerful than bombings or armies or guns. And this is because ideas are capable of spreading without limit. They are behind all the choices we make. They can transform the world in a way that governments and armies cannot. Fighting for liberty with ideas makes more sense to me than fighting with guns or politics or political power. With ideas, we can make real change that lasts.”

W wolnym tłumaczeniu: "Idee są bardzo ważne dla kształtowania społeczeństwa. W rzeczy samej są one bardziej skuteczne niż bomby, wojska czy też karabiny. A to dlatego, że idee są w stanie rozprzestrzeniać się bez ograniczeń. Są przyczyną naszych wszystkich wyborów. Mogą one zmienić świat w taki sposób, w jaki żaden rząd ani tym bardziej żadne wojsko nigdy nie będzie w stanie. Walka o wolność oparta na idei ma więcej sensu dla mnie niż walka zbrojna, polityka czy władza. Przy pomocy idei możemy przeprowadzić prawdziwą zmianę i ona przetrwa ". 


Drodzy Sceptycy, którzy kwestionujecie ideologie p. Yunusa, czy zarzucicie też socjalizm Ronowi Paulowi!

Proszę, the floor is yours.