poniedziałek, 23 stycznia 2012

Prasówka na tydzień 4 A.D. 2012

Poniedziałek 23 stycznia

Do południa w zasadzie cisza spokój ale warto pamiętać, że w tle dywagują ministrowie finansów krajów członkowskich UE np. w temacie "dobrowolnego przycięcia zadłużenia greckiego". Tak naprawdę liczy się tylko to co powie Frau Merkel, reszta robi za kwiatek przy kożuchu.Wtorek 24 stycznia

Pojawią się odczyty PMI ( przemysł, usługi) dla RFN oraz całej Strefy Euro. Eksperci spodziewają się wyższych wartości niż poprzednio, ale nadal ( za wyjątkiem usług w RFNie) poniżej 50, która to wartości uważana jest za graniczną pomiędzy rozwijaniem, a zwijaniem gospodarki.

Do tego Węgrzy prawdo-podobnie podwyższa swoje "stopy" o 50p.b. do 7,5%, a u nas pojawić się ma bilans obrotów bieżących za XII 2011 - ciekawi mnie jaki będzie odczyt po takim wysokim kursie EUR/PLN jaki wtedy mieliśmy.

FED Richmond oraz nowe zamówienia w przemyśle w Strefie Euro, do tego "NBP" z Japonii będzie radził ale zapewne "stóp" nie ruszy.


Środa 25 stycznia

Tak naprawdę to liczy się tylko FOMC* ze swoją konferencją prasową o 20:15 w kwestii ewentualnej decyzji o rozpoczęciu QE3 oraz niemieckie IFO** z poziomem nieznacznie większym niż miesiąc wcześniej.

Reszta, chociaż tak istotna jak GDP UK czy odczyt CPI Australii, jest mało-istotna i ma wpływ tylko na rynki Forex.


*FOMC czyli Federal Open Market Committee (Komitet Federalny ds. Otwartego Rynku) organ ustalający docelowy poziom podaży pieniądza w USA. Jednym z narzędzi wykorzystywanym przez FOMC w tym celu jest ustalanie wysokości stóp procentowych. Komitet składa się z 12 członków, Rady Gubernatorów i zmieniających się co roku prezesów lokalnych Banków Rezerwy. Komitet obraduje 8 razy w roku i na swoich spotkaniach podejmuje decyzje o ewentualnej zmianie stóp procentowych.


**IFO czyli indeks klimatu gospodarczego instytutu Ifo (Ifo Business Climate) publikowany jest przez Institut für Wirtschaftsforschung (Instytut Badań nad Gospodarką) z siedzibą w Monachium. Obrazuje on nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców i jest uznawany za najbardziej wiarygodne źródło informacji o kondycji niemieckiego gospodarki. Jego historia sięga roku 1991. Indeks Ifo powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród około 7 tys. niemieckich przedsiębiorców reprezentujących sektor przemysłu przetwórczego, budownictwa, handlu hurtowego i detalicznego. Oceniają oni bieżącą koniunkturę oraz oczekiwaną jej zmianę w najbliższych sześciu miesiącach. Na podstawie tych ocen powstają dwa subindeksy, które odpowiednio obrazują bieżącą (Business Situation) i przyszłą sytuację biznesu (Business Expectations). Stanowią one źródło do obliczeń indeksu klimatu gospodarczego instytutu Ifo. Jego wartość jest skorygowana o wpływ czynników sezonowych.


Czwartek 26 stycznia

Spadki, jeśli nie będą miały miejsca wcześniej, na giełdach...a jeśli dane z USA będą "mizerne"to może nawet rozpocząć się poważniejsza korekta. Warto zwrócić więc swoją uwagę na następujące godziny publikacji.

14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 368 tys. 352 tys.
14:30 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. grudzień 2% m/m 3,7% m/m
14:30 USA Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. grudzień 0,6% m/m 0,3% m/m
16:00 USA Sprzedaż nowych domów grudzień 320 tys. 315 tys.
16:00 USA Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board grudzień


Piątek 27 stycznia

Publikacja danych PKB USA za IVkwartał 2011, wystąpienie Szefa ECB oraz głównie Szwajcaria oraz..."zielona wyspa".

10:00 Polska Sprzedaż detaliczna grudzień
10:00 Polska Stopa bezrobocia grudzień
10:00 Polska Produkt krajowy brutto - szacunek wstępny 2011


Podsumowując:

Tydzień njusów z których najważniejsza będzie Merkel (dziś, jutro) oraz Bernanke( środa). Bardzo prawdopodobna korekta obecnych ruchów na S&P oraz EUR/USD.