Rosję od Rzymian dzieli wiele stuleci, ale carowie rosyjscy posługiwali się czynnie podobnym symbolem władzy co Rzymianie. Znana jest słynna pałka trzcinowa – „dubinka” zakończona kulką z kości słoniowej. Dubinka była przeznaczona do wbijania rozkazów w oporne łepetyny dworskich domowników cara i służyła dla ich dobra. Dla poddanych był knut, wiele lepszy i skuteczniejszy niż rózgi liktorskie.
W końcu XVII wieku Rosja posiada jeden port morski Archangielsk. Car Piotr I odzyskuje drogę wodną, którą przybyli Waregowie. Car wie, że Rosja jest bardzo silnie opóźniona w swoim rozwoju w stosunku do Zachodu. I 16 maja 1703 roku na jednej z wysepek ujścia Newy do Bałtyku rozpoczęto w Rosji na terytorium Ingermanlandii budowę miasteczka które nazwano Peterburgiem. I to miasto przekształciło się potem w stolicę Rosji, która stała się wkrótce Imperium.
Źródło: http://d-pankratov.blog.ru/72293187.html. Open source.
 W tym okresie w Polsce po śmierci Jana III Sobieskiego był  powszechny brak  zgody narodowej na cokolwiek – panowała prywata, swary i kłótnie. I nie dopuszczono w 1697r do wyboru żadnego z synów Jana III Sobieskiego, ani Jakuba, ani Konstantego na króla Polski. Elektor saski jest popierany przez Rosję. Francja popiera Księcia Conti. Car wysyła do Sejmu list, w którym grozi interwencją wojskową, jeśli wybór nowego któla Polski nie będzie po jego myśli. I nastały zgubne czasy saskie…
W Polsce rozpoczął swoje rządy elektor saski August Wettyn, który objął tron i jako August II Mocny panował do 1733 r. Rzeczpospolita słabła militarnie. Wciągnięta przez króla do wojny Północnej, odgrywała w niej zupełnie drugorzędną rolę. Na naszych ziemiach panoszyły się wojska rosyjskie i szwedzkie, nawet i saskie. Skłócona klasa rządząca zawiązywała przeciwstawne sobie konfederacje. Szerzyła się maksyma: „Za króla Sasa jedz i popuszczaj pasa” – o nic się nie martw, o przyszłości nie myśl.
Bitwa pod Połtawą miała miejsce w „przeklętym” 1709 roku. Armia Rosji z armią Szwecji starły się na terytorium Rzeczpospolitej 8 lipca! Nadzieja Polski, hetman kozacki Jan Mazepa skrył się w Benderach nad Dniestrem, gdzie zmarł 3 października. A Rosja zaczęła się stawać imperium europejskim. Car Piotr I rozwijał swój nowy gród – intensywnie modernizował i unowocześniał Rosję, czerpiąc wzorce z Zachodniej Europy i wprowadzając jej technologie.
I nastąpiło zapoczątkowanie utraty suwerenności Polski, a nieco później i niepodległości.
Od czasów konfederacji tarnogrodzkiej w 1715 roku zwracano się już do cara Piotra I z prośbą o mediację w sprawach Polski. Przecież już wcześniej Rosja stała się faktyczną protektorką Rzeczypospolitej, zyskując możliwość ingerowania w jej wewnętrzne sprawy.
Rozłam w Polsce pogłębiał się. Jednym z postanowień Sejmu niemego w 1717 było zmniejszenie i tak nielicznej już armii Rzeczpospolitej.
Tymczasem w 1712 roku Sankt Peterburg staje się stolicą Rosji dzięki Piotrowi I, który uznawał za słuszną zasadę: „Rosja jest jak dziwka, jak się jej często nie bije, nie będzie z niej nic dobrego”. Urzędnicy rosyjscy dobrze potrafili korzystać w stosunku do poddanych z knuta zamiast sławetnych rzymskich rózg liktorskich. Rosja posiadając nową stolicę będącą oknem do Zachodniej Europy zaczyna chłonąć jej nowoczesne technologie i gwałtownie się modernizować.  A 22 października 1722 roku car Piotr I odczytuje w soborze Troickim w Sankt Peterburgu tekst zawartego ze Szwecją paktu pokojowego i ogłasza Rosję imperium europejskim. Rosja stała się rzeczywistym imperium, a co się działo w Rzeczpospolitej i co się stało z naszymi przodkami – wszyscy wiemy. Rzeczpospolita zniknęła z mapy Europy i popadliśmy w niewolę zaborów na 123 lata.
Sankt Peterburg stał się dla Rosji początku XVIII wieku tym, czym ma się stać Skołkowo na początku wieku XXI. 
Podmoskiewskie miasto Skołkowo znajduje się zaledwie 3 km od granic Moskwy. Zajmuje powierzchnię 500 ha i ma się stać supernowoczesnym, suwerennym,  innowacyjnym centrum rosyjskiej i światowej nauki. Oznajmił o tym prezydent Rosji 18 marca 2010 roku. Mają tam pracować uczeni zajmujący się tylko innowacyjnymi projektami dotyczącymi obszaru High Tech w następujących dziedzinach: technologie informatyczne z najnowocześniejszą bazą podzespołową w oparciu o nanotechnologie i najnowsze osiągnięcia fizyki, efektywne żródła energii – energetyka, technologie jądrowe, technologie związane z kosmosem oraz technologie dla rozwoju przemysłu farmaceutycznego i biomedycyna.
Panorama centralnego rejonu (Z1) Skołkowa. Na pierwszym planie „Skała”, z tyłu „Kopuła” Projektant: AREP Ville Francja. Źródło: http://community.sk.ru/press/b/weblog7/. Open Source.
Idea Skołkowa jako centrów najnowocześniej nauki ma być rozszerzana na różne regiony Rosji.
Dziś, na początku XXI wieku, Polska po okresie prawie pół wieku panowania rosyjskiego w postaci ZSRR jest jest już prawie dwadzieścia lat krajem wolnym  i suwerennym w Unii Europejskiej. Niestety, krajem opóźnionym w swoim rozwoju gospodarczym w stosunku do większości państw starej Europy, co jest związane z okresem panowania sowieckiego. I nie ma znaczenia, że jesteśmy krajem mniej zapóźnionym niż Rosja, a według rankingu ONZ zajmujemy 39 miejsce pod względem Wskaźnika Poziomu Życia (Human Development Index), a Rosja dopiero miesce 66. Jesteśmy jak na przełomie XVII/XVIII wieku krajem skłóconym, niezdolnym do określenia wizji tego, co jest najlepsze dla wypracowanie szybkiego rozwoju gospodarczego Polski. Dominują u nas swary i kłótnie już od dwudziestu lat naszej wolności i niepodległości.
- A współczesna Rosja?
Choć już nie imperium, to Rosja nigdy nie była w swojej historii tak wolnym, z taką ilością swobody krajem! Choć w przeszłości funkcjonowała na zasadach nie mających nic wspólnego z demokracją, to zawsze potrafiła się rozwijać. Współczesny system oświeconego absolutyzmu z fasadową demokracją też zapewnia dobre funkcjonowanie Rosji. Rządzący dobrze wiedzą, że Rosją należy rządzić kierując się tymi samymi zasadami psychologicznymi jak za cara Piotra I. Współczesny knut władzy to policja wraz ze wszystkimi służbami specjalnymi. Putin i Miedwiediew przebudowali nieco stosunki w Rosji, przybliżając je do modelu bardzo sinego przywództwa – dyktatury w systemie autorytarnym. Przecież modernizacja Rosji i wprowadzanie potężnych innowacji nie jest możliwe w Rosji demokratycznej. Rządzona twardą ręką Putina i Miedwiediewa Rosja tworzy teraz swoją przyszłość – tworzy historię, jak niegdyś czynił to car Piotr I. Projekt „Skołkowo” to jedna z najciekawszych wizji dotyczących przyszłości Rosji, której realizacja już się rozpoczęła. Putin zwraca się ku Zachodowi, bo tak jak Piotr I wie, że bez Zachodu Rosji się nie zmodernizuje. Innowacje i zmiany mentalności samoistnie w Rosji się nie pojawią.
Realizacja idei „Skołkowo” zmieni Rosję całkowicie,a Rosjan mentalnie już w przeciągu najbliższych dwudziestu lat. W XXI wieku zwyciężać będzie nie dostęp do źródeł ropy, gazu i innych surowców, a ludzie i kraje, które władają wysokimi technologiami i będą tworzyć kolejne rewolucje naukowo – techniczne.
Przyszli historycy zapiszą jako ważniejsze wydarzenia przeszłości powstanie Krzemowej Doliny w Kalifornii oraz prawdopodobnie, czerpiącej  z niej niektóre wzory High Tech Nanodoliny „Skołkowo” w Rosji.
Niegdyś, gdy Piotr I rozpoczynał modernizację swego kraju – miał wielu przeciwników i niedowiarków. I teraz też nie ma znaczenia, że realizacji projektu przeszkadza korupcja, niesamowita biurokracja, sądownictwo, które nie chroni własności prywatnej. I nawet powstanie w Rosji anonimowego komitetu „Stop and Boycot Skolkovo” nie powstrzyma i nie opóźni realizacji planów modernizacji i unowocześnienia Rosji.
Tak! Ma nastąpić unowocześnienie całej Rosji. Samo miasto Skołkowo będzie wybudowane za około 200 miliardów rubli na terenie 600 hektarów, łącznie z osiedlami mieszkalnymi wokół tego terytorium. Powierzchnia różnych pomieszczeń z miejscami pracy ma wynosić około 4-ech milionów metrów kwadratowych dla setek uczonych i specjalistów w dziedzinie High Tech. W tym dla różnych renomowanych firm zagranicznych takich jak np. General Electric, IBM, Microsoft i innych. Otwarcie oficjalne Skołkowa przewidziane jest na 2015 rok. A firma Microsoft planuje już wtedy zatrudnienie ponad setki naukowców i wysokiej klasy specjalistów w swojej siedzibie w Skołkowo, którzy będą pracować w zakresie R&D. Zagraniczni rezydenci będą korzystać ze swoich nowoczesnych technologii i opracowywać jeszcze nowsze, które Rosja chce pozyskiwać dla modernizacji swojej gospodarki.
Firmy zagraniczne będą miały ulgi podatkowe i ułatwienia wizowe. Trzeba też podkreślić, że przewiduje się komercjalizację innowacyjnych osiągnięć uczonych Skołkowa, co jest niezmiernie istotne dla rozwoju Rosji.
 
Rejon Skołkowa „Uniwersytet” (D3). Źródło: http://community.sk.ru/press/b/weblog7/.Open Source.  
Uniwersytet w Skołkowie będzie niczym amerykański MIT i izraelski „TECHNION” razem wzięte, czyli jak przedsięwzięcie na wyspie Roosevelta NYC Tech Campus realizowane wspólnie przez Cornell University z Technionem. Tymczasem pilotowa grupa wybranych 21 rosyjskich studentów Skolkovo Institute of Science and Technology (Skolkovo Tech) rozpoczęła już swój pierwszy rok akademicki. Biorąc przykład z Piotra I, rządzący Rosją wysyłają swoich studentów po nauki do najlepszych uczelni krajów Zachodu. Pierwszy miesiąc studiów odbywa się w Massachusetts Institute of Technology (MIT) w USA w zakresiekomercjalizacji innowacji i przedsiębiorczości. Dalsze studia będą odbywać się przez okres ponad roku w czołowych uczelniach takich jak Imperial College London, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Hong Kong University of Science and Technology, czy też MIT. A w 2014 roku studenci będą kontynuować naukę już w siedzibie SkolTech w Skołkowo.
Radą Naukową „Skołkowa” kieruje jej współprzewodniczący - laureat nagrody Nobla z 2000 roku Żores Alfierow, który zwykł mawiać: „Skołkowo to nie jakieś tereny, Skołkowo to ideologia”. Skołkowo to nie izolowany teren wyodrębniony z całej Rosji. Ta ideologia będzie miała ogromny wpływ na zreformowanie całego społeczeństwa rosyjskiego. I powinna zmienić mentalność Rosjan tęskniących jeszcze za czasami Rosji sowieckiej.
Idea „Skołkowa” zmieni Rosję w XXI wieku. I rzeczywiście, Putin ze swoimi bojarami i całą świtą  planuje tworzyć innowacyjne techno parki na wzór Skołkowa we wielu regionach Rosji, przede wszystkim za Uralem.
Pod Moskwą ma powstać również wojskowy analog  Skołkowa związany z kompleksem przemysłowo obronnym na wzór słynnej amerykańskiej agencji DARPA.
Ba! To nie koniec zamierzeń związanych z modernizacją i unowocześnianiem Rosji.
Gazowy gigant „GAZPROM” zbuduje własne miasteczko innowacji dla opracowywania nowych technologii transportu i wydobycia swojego „błękitnego” paliwa. Mini Skołkowo Gazpromu ma powstać również pod Moskwą w podmoskiewskim mieście fizyków Troick, włączonym niedawno w obszar wielkiej Moskwy.
Niegdyś car Piotr I zainicjował budowę Sankt Peterburga – „Pitera” jako okna na Zachód, aby brać stamtąd technologie i  modernizować kraj. I przekształcił swój kraj w mocarstwo europejskie wprowadzając siłą cywilizację zachodnią w Rosji.
Po ponad trzystu latach - wzorując się na Piotrze I - „piterski” prezydent i „piterski” premier zdecydowali się 28 września 2010 roku podpisując ustawę o innowacyjnym centrum „Skołkowo” na unowocześnienie, modernizację i zreformowanie Rosji korzystając z wzorców Zachodu.  I jest pewne, że jeszcze w tym wieku stanie się Rosja globalnym, technologicznym i innowacyjnym mocarstwem światowym dzięki powtórnemu zastrzykowi  zachodniej cywilizacji.
- A co będzie z Polską w Unii Europejskiej?
Aktualna sytuacja Polski nie jest łatwa. Rzeczpospolita pomiędzy Rosją, a Niemcami to trudne miejsce do przetrwania! Inna zaś wizja Polski aniżeli III RP, nie ma racji bytu z braku odpowiedniego poparcia społecznego i umiłowaniaprzez społeczeństwo beznadziejnie słabej bez instynktu samozachowawczego III RP.
Co jest lepsze dla III RP? Przytulenie się do Niemiec, czy moskiewski protektorat?
A może ponadnarodowa konstrukcja po przyszłym paneuropejskim referendum i powstaniu czegoś w rodzaju Stanów Zjednoczonych Europy ze stolicą początkowo w Brukseli, a potem w Berlinie i w przyszłości docelowo w Moskwie?
III RP ma dobre stosunki z obydwoma naszymi wielkimi sąsiadami. Lepsze, aniżeli kiedyś miał z carycą Katarzyną II Stanisław August Poniatowski. A trzeba przecież uwzględnić, że portret Zofii Anhalt Zerbst z Holsztyna, która przeszła na prawosławie jako Katarzyna II, wisi w gabinecie niemieckiej kanclerz Angeli Merkel.
Trzeba mieć nadzieję, że historia się nie powtarza!
A pytanie dotyczące Polski w Unii Europejskiej pozostaje bez wiarygodnej odpowiedzi. Niewątpliwy wpływ na tę odpowiedź będzie miał rozwój ideologii „Skołkowa” w Rosji.
Należy przewidzieć też, co oznacza portret carycy w gabinecie kanclerz Niemiec dla przyszłości obszaru kontynentu euroazjatyckiego od Atlantyku po Pacyfik.
Przecież nasza ziemska cywilizacja, prędzej, czy później będzie zmierzać ku budowie jednej cywilizacji planetarnej.

Text autorstwa: Zbigwie
Pierwotna publikacja: http://zbigwie.salon24.pl 
"Przedruk" za zgodą z 2012-12-10 18:49:51
----------------------------------

Czy Rosja jest niereformowalna? Czy opisany "skok" jest tylko i wyłącznie "misiem"?
Czy Polska swoją "asfaltowo-stadionową potęgą" tak naprawdę dogania co bądź kogokolwiek? Czy w walce pseudo Tusi z quasi Hutu, toczącej się na naszych oczach permanentnie od 2005 r., jest jeszcze miejsce na prawdziwie cywilizacyjne projekty? Z jakimi IDEAmi wchodzi w wiek XXI Polska, a precyzyjniej zamieszkujący ją Polacy? 

Czy przypadkiem jedyną wspólną aspiracją nie pozostało nam: "wyrwać z Unii jak najwięcej"? Jeśli tak to...wyjątkowo smutna ta dzisiejsza pointa!

-----------------------------

Edit: 17:50

Podrzucam stan na dziś. Ciekawie jak w kontekście tego co powyżej zostało opisane będzie ten ranking wyglądał po zakończeniu "Dekady Tuska"? ( retorycznie!)


Edycja: 18 lutego 2013 13:05

Fragment komentarza Antyetatysty.

Czy dokonał się SKOK czy nie?

SKOK miałby moim zdaniem miejsce gdyby Polska trwale zmieniła miejsce w hierarchii Państw w następujacych kategoriach:
1. Ekonomicznej, PKB na głowę. Mamy doczynienia ze wzrostem ale cały czas należy do grupy najbiedniejzych państw w UE. Jest postęp ale to nie jest dla mnie SKOK.
2. Ekonomicznej, stosunek zadłużenia centralnego do PKB. Tu mamy doczynienia z ogromnym regresem od czasu umów o restrukturyzacji zadłużenia.
3. Ekonomicznej, przejście od państwa rolniczo-przemysłowego do przemysłowo-usługowego. Częściowo, rolnictwo stanowi już tylko poniżej 8% gospodarki, brak znaczącego eksportu usług.
4. Ekonomicznej, aktywizacja zawodowa. Państwo nie ma problemu z niedoborem rąk do pracy ale z bezrobotnymi. To nie jest gospodarka w rozkwicie.
5. Ekonomicznej, rozpoznawalne globalnie marki, produkcja na wysoką półkę. Brak postępów w stosunku do 1989 roku.
6. Naukowej, wysoko sklasyfikowane ośrodki naukowe. Takie ośrodki nie stanowią o sile Polski.
7. Ekonomicznej, infrastruktura. Ogromny nominalny postęp w drogach, telefonii komórkowej, sprzęt medyczny. Jest to kategoria w której jestem najbliższy stwierdzenia że wykonaliśmy SKOK. Z drugiej strony nie ma wypracowanego dobrego modelu finansowania kosztów uzytkowania i wymiany tego majątku. Dokonane to zostało na kredyt i stanowić to będzie ogromne obciążenie dla gospodarki (z wyjątkiem GSM).
8. Ekonomia, sustainable growth. Nie wypracowano modelu który byłby do utrzymania bez ciągłego zadłużania się. Jest to największa porażka po 1989 roku. Nie wiadomo kiedy ale na pewno spowoduje to regres po odcięciu finansowania (kluczowe słowo z zewnątrz) i oddanie pola we wszystkich dziedzinach o których pisałem przedtem.